1. ภาพงานประกวดหมวกนิรภัย
  2. ภาพงานSurvival on the Road
    A Pilot Project in Songkhla
  3. ภาพงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2550
    และพิธีประกาศปฏิญญาเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งประเทศไทย
  4. ภาพงานชีวิตรอดบนถนนครั้งที่ 2 (Survival on the road II) ชุด 1
  5. ภาพงานชีวิตรอดบนถนนครั้งที่ 2 (Survival on the road II) ชุด 2
  6. ภาพกิจกรรมสมาคม
  7. สมาคม ฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ปลัดกระทรวงคมนาคม
       

1

2

3
 

4
     
       
       
       
       
         
         

 

 

กรมทางหลวง แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร Tel. (662) 524 5513 Fax. (662) 524 5509
copyright 2006 Thai Society for transportation &Traffic Studies. All rights reserved.